Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een belangrijke factor in het opwekken van duurzame energie. Veel mensen  hebben ze zelf al op hun dak geplaatst. Maar dorpsgenoten, die een huis in beschermd dorpsgezicht hebben of huurders mogen dat niet.  Door een aandeel in Opwekproject 1 te nemen kunt u toch profiteren van alle voordelen van zonne-energie, zowel qua duurzaamheid als in uw portemonnee. Kijk ook bij Nieuws.