Tweede dak geopend

12 oktober 2022

Energiecoöperatie Middelstroom heeft haar tweede zonnedak officieel in gebruik genomen. Zonnevanger 2 aan Palenweg 3 te Westerwijtwerd werd woensdag 5 oktober feestelijk geopend samen met de leden, deelnemers, dakeigenaren en andere betrokkenen. Zij maakten een symbolische Middelstroom-kring met een luidruchtige ‘wave’, waarna een flits van sterrenregen het startschot vormde van het tweede energieproject van de lokale energievereniging uit Middelstum. ‘Hiermee zijn we weer een stapje dichter bij een energieneutrale leefomgeving’, aldus Middelstroom-voorzitter Jacomine Meyling. Het dak van de schuur in Westerwijtwerd is asbestvrij gemaakt, dus dubbele winst voor de eigenaren, deelnemers en de omgeving.
H et project is uitgevoerd in samenwerking met ECoop als een SamenZONderasbest project. D.w.z. asbest eraf en zonnepanelen erop.

Loopmat voor het zwembad

9 mei 2022

Op 23 april  reikte de voorzitter van Middelstroom Jacomine Meyling een cheque van €2500,= uit aan Attje van de Molen van Stichting Zwembad Middelstum. De voor dit geld gekochte loopmat werd al meteen in gebruik genomen. “Een aanwinst voor het zwembad” vindt Attje en met haar vooral de kinderen.
Middelstroom heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar voor het dorp. Want voor de leden van Middelstroom, die klant zijn bij energiemaatschappij Energie Van Ons krijgt de coöperatie een vergoeding, die dus in het dorp terecht komt.
“Fijn dat we zo iets kunnen betekenen voor de jeugd van Middelstum”, aldus de betrokken bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering op 9 september

2 september 2021

Op 9 september organiseert het bestuur van Middelstroom een ALV.  We beginnen om 20.00 uur. Na de pauze wordt er door Ecoop en de werkgroep Zon-op-dak van Middelstroom voorlichting gegeven over het tweede opwekproject, een zonnedak in Westerwijtwerd. Er komen 216 zonnepanelen op het dak. Deze worden in porties van 250kWh uitgegeven, een zogenaamd energiedeel.

Als u in de postcodes 9991, 9992, 9993, 9994, 9995, 9996, 9999, 9921, 9925, 9959, 9781, 9796 woont en een kleinverbruikersaansluiting hebt, kunt u meedoen. Er is gelegenheid u in te schrijven als belangstellende voor het project en het aantal gewenste energiedelen.

Alle belangstellenden zijn welkom. Wel graag aanmelden op [email protected] i.v.m. aantal kopjes koffie.

Toelichting afwijzing plan Steckerstroom

11 juni 2021

Vorige week kregen de besturen van Middelstroom en StEC en een vertegenwoordiger van onze partner Bronnen van Ons een toelichting van de gemeente.

In de tweede fase van de Leidraad Zonneparken heeft plan Steckerstroom te weinig punten gescoord op de onderdelen Landschappelijke inpassing en Afzet van energie. In de pas op 1 december 2020 toegestuurde Toelichting werden de eisen ten aanzien van deze twee punten aangescherpt. Beide besturen erkennen dat we in dat opzicht niet hebben voldaan aan de Leidraad.

In de visie van de energiecoöperaties past alleen maximale transparantie en openheid. Dat betekent dat we samen met de lokale bevolking en de grondeigenaar wilden werken aan een plan voor de landschappelijke inpassing. Een visie daarop stond in het plan Steckerstroom, ruimte en aandacht voor de ecologie van het gebied, bevorderen biodiversiteit en landschappelijke verrijking.

Er is in dit deel van de provincie nog ruimte op het net. We hadden in principe een partner, die de mogelijkheid van innovatieve batterijopslag zou onderzoeken. Dat leek ons in eerste instantie voldoende.

Het lokale eigendom (in Steckerstroom 100%) werd in fase 3 van de Leidraad beoordeeld. Dat zou ons 100 punten extra hebben opgeleverd.

De puntentelling, zoals geformuleerd in de Toelichting op de Leidraad doet geen recht aan de wijze waarop de Leidraad is geschreven. Daarin wordt een voorkeur voor processen van onderop, draagvlak creëren en transparantie uitgesproken.

Zonnepark Stedum heeft in het wierdengebied gewonnen. Op dit moment hebben beide besturen nog niet helder waarom dit plan beter is qua locatie, landschappelijke inpassing en financieel voordeel voor de lokale bevolking.

We houden u op de hoogte.

Aardgasvrij wonen

31 mei 2021

 

 

 

Er is nog ruimte in de Proeftuin Aardgasvrij Wonen

van de voormalige gemeente Loppersum.

Meld u nu aan.

 

U krijgt een professioneel advies over hoe uw huis te verduurzamen en aardgasvrij te maken.

U kiest zelf of u het een haalbaar plan vindt. De gemeente helpt met een subsidie en een renteloze lening.

 

Zonnepark Steckerstroom

11 mei 2021

Op 18 januari dienden de Energiecoöperaties Middelstroom en StEC een initiërend plan  in bij de gemeente voor een zonnepark, Steckerstroom.

Dit initiatief is samen met andere initiatieven beoordeeld aan de hand van de Leidraad, die opgesteld werd door de voormalige gemeenten Loppersum, Delfzijl en Appingedam.

De uitslag zou eerst op of rond 1 april plaatsvinden, maar werd verschoven naar 1 mei.

Via via heeft EC Middelstroom afgelopen zaterdag vernomen dat ons initiatief is afgewezen. .

Het bestuur betreurt dit besluit diep, te meer daar we niet weten welk ander initiatief door mag in het wierdengebied. We gaan als bestuur in gesprek met de gemeente over de afwijzing. Op dinsdagmiddag 11 mei is er een persconferentie van de gemeente Eemsdelta, waarin alle resultaten van de Leidraad bekend zullen worden gemaakt.  Dan weten we als bestuur van de coöperatie ook iets meer.

 

Algemene Ledenvergadering

18 maart 2021

Op woensdag 24 maart 20.00 uur houdt Energiecoöperatie Middelstroom een digitale Algemene ledenvergadering.

Na afloop van het formele deel zal Michiel Mulder, werkzaam bij Bronnen van Ons, het plan voor het zonnepark Steckerstroom toelichten. Iedereen die kennis wil nemen van dit plan is welkom. Het plan ligt op dit moment bij de gemeente Eemsdelta. Daar wordt het plan samen met andere initiatieven in een soort “aanbesteding” beoordeeld. Van tevoren zijn regels vastgesteld waar een initiatief aan moet voldoen en of het past in door de gemeente Eemsdelta vastgestelde Regionale Energie Structuur(RES) Op of rond 1 april zal de gemeente bekend maken welke initiatieven de kans krijgen om door te gaan. Dan starten –wettelijk vastgestelde- inspraakrondes.

Er is op de ALV enige ruimte tot het stellen van vragen, het is bedoeld om kennis te nemen van het plan, gezien de fase waarin de “aanbesteding” zit. U kunt zich van tevoren aan te melden op [email protected] en ontvangt dan de link om deel te nemen via zoom.

Zet je ketel op 60

10 maart 2021

Heeft u uw cv-ketel al op 60 graden gezet? Met een lagere temperatuur van uw cv-ketel bespaart u veel gas. Dat is binnen 60 seconden gepiept en het scheelt al snel tot 60 euro per jaar!

Zet vandaag nog uw cv-ketel op 60 met de simpele gratis instructievideo’s op www.zetmop60.nl/middelstroom.

U maakt kans op duurzame prijzen, met als hoofdprijs een jaar lang gratis energie!

En, nog mooier: doet u mee via www.zetmop60.nl/middelstroom.  , dan maakt kans op een mooie prijs voor meer duurzaam opgewekte energie in onze buurt!
De actie loopt tot 15 maart. Begin april wordt de winnaar bekend gemaakt!

 

Energiecoaches gezocht

9 februari 2021

Energiecoaches gezocht!

Gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier zijn samen met de Groninger Energiekoepel (GrEK) op zoek naar mensen die hun kennis over energiebesparing willen delen met mensen uit de buurt door vrijwillig energiecoach te worden. Energiecoaches voeren ongeveer drie telefoon- of online gesprekken per week met huiseigenaren die zich opgeven voor een energieadviesgesprek. Om een gedegen advies te kunnen geven, volgen vrijwilligers een training. Interesse in deze vrijwillige functie of ken je iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het weten aan Sander Berkepas, projectleider Energiecoaches, dan krijg je een vacaturetekst met meer informatie opgestuurd. E-mail: [email protected], telefoon: 06-22924452.

Plan Zonnepark Middelstroom En StEC

22 januari 2021

In het kader van de Regionale Energiestrategie van de gemeente Eemsdelta is er in het wierdenlandschap plaats voor één zonnepark van ongeveer 10 hectare. De Lokale Energie Coöperaties Middelstroom en Stedumer Energie Coöperatie ( StEC) hebben samen met de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen VanOns (BVO) een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van zo’n park. Er is samenwerking gezocht met grondeigenaren. Met één van hen is een intentieovereenkomst gesloten. De besturen van beide coöperaties hebben hun leden en dorpen geïnformeerd. Vervolgens is het besluit genomen een verkenning te starten voor de ontwikkeling van dit zonnepark en is aan BVO gevraagd hen in dit proces te ondersteunen. Op 16 januari is het plan Steckerstroom ingediend bij de gemeente Eemsdelta. Rond 1 april zal de gemeente laten weten welk initiatief door mag gaan. BVO werkt zonder winstoogmerk. Zij zijn gespecialiseerd in de het ontwikkelen van grootschalige zonneprojecten met participatie van de lokale omgeving. Bij dit project is het bedoeling dat 100% van het lokale eigendom overgaat naar de beide coöperaties. DE opbrengst zal ten goede komen aan onze dorpen en buitengebied. Op de beoogde locatie zou een zonnepark van circa 10 megawattpiek (MWp) kunnen komen. De jaarlijkse opwek van het park wordt geschat op jaarlijks 9.000.000 kWh aan groene energie. De totale doorlooptijd voor de bouw van het park bedraagt ca 2,5 jaar. Dus als StEC en Middelstroom het plan mogen uitvoeren zal tegen 2024 het park gerealiseerd zijn. De coöperaties willen in een proces met omwonenden, provincie, gemeente en anderen komen tot een goede landschappelijke inpassing. Het zonnepark moet goed aansluiten op al aanwezige natuurwaarden. We denken bijvoorbeeld aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Tijdens het project wordt onderzoek gedaan naar het plaatsen van batterijen om zo de pieken van het zonnepark op te vangen en het netwerk te ontlasten.

dorps-informatieavond plan zonnepark

29 december 2020

Het bestuur van Energiecoöperatie Middelstroom nodigt u uit voor een digitale informatieavond op 5 januari 2021 om 19.30 uur. Aanmelden voor de digitale bijeenkomst op [email protected] is noodzakelijk om de link voor de bijeenkomst toegestuurd te krijgen.

Energiecoöperatie Middelstroom werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we door het opwekken van schone energie in Postcoderoosprojecten; door een leerzaam project op de basisscholen; door voorlichting over isolatie of besparing van energie.

Er is nu een mogelijkheid dat wij, als dorp Middelstum en omringende dorpen, zelf een zonnepark kunnen gaan bouwen en beheren. Zodat de inkomsten niet uit de regio wegvloeien, maar hier blijven. Zodat we invloed hebben op de ligging en de inpassing in het landschap.

Het bestuur van Middelstroom is deze mogelijkheid aan het onderzoeken. Voor 18 januari willen we, samen met energiecoöperatie Duurzaam Stedum een plan indienen bij de gemeente Eemsdelta; voor een zonneweide van 10 ha in samenwerking met een grondeigenaar in Middelstum of in de omliggende dorpen.

Leden van Middelstroom konden zich uitspreken d.m.v. een enquête. Bijna de helft van de leden vulden de enquête in. En het merendeel van de invullers vond dat het bestuur door kan gaan met het ontwikkelen van een plan.

We zijn benieuwd wat u, als inwoners van Middelstum en omstreken, belangrijk vindt bij een dergelijk park. We nodigen u uit voor deze zoommeeting op dinsdag 5 januari 2021 om 19.30 uur. Omdat deze informatieavond digitaal moet, verzoeken wij u uw vragen zo veel mogelijk van te voren te stellen en op te sturen naar [email protected]

DeelSlee gestart

10 oktober 2020

Om 11.00 uur vanmorgen is DeelSlee van start gegaan. Wethouder Bé Schollema zette een elektrische  VW-ID3 (met een actieradius tot 400 km) op de DeelStee in het haventje van Stedum. Daarna reden er drie VW’s ID3 en twee Skoda’s Citigo naar de diverse dorpen. In Middelstum startte DeelSlee met een bijeenkomst van beheerders, ambassadeurs en vertegenwoordigers van Middelstroom, Middelsoam en Dorpsbelangen bij de DeelStee op het Concordiaplein. Bijdehand vervoer, duurzaam en goedkoop. Check het zelf op https://www.deelslee.nl. Meld je aan voor een demonstratieritje en dan natuurlijk als klant.

Algemene Ledenvergadering

26 augustus 2020

 

Op woensdag 2 september a.s. houdt de coöperatie haar (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering. Het tweede gedeelte van de vergadering, vanaf circa 21.00 uur, is ook voor niet-leden toegankelijk. De heer Willy Jansen, ambtenaar Duurzaamheid van de gemeente Loppersum, zal vertellen over “DeelSlee”. Eind september start een proef met drie elektrische deelauto’s in Middelstum. Ook zal hij de aanwezigen informeren over de Regeling Aardgasvrij Wonen. De vergadering wordt gehouden in de bovenzaal van Vita Nova en start om 20.00 uur.

Aanmelden voor deze avond is nodig, voor leden en niet-leden vanwege de corona-regels. Dat kan op [email protected]

Afsluiting Scholenproject Energie en Duurzaamheid

9 maart 2020

Afgelopen vrijdag was de eindpresentatie van het Energie- en Duurzaamheidsproject op de Wicher Zitsema. Middelstroom was daarbij aanwezig en zag veel enthousiasme bij de leerlingen. Nick Riedstra uit groep 5/6 en zijn ouders wonnen een prijs bij het meedoen aan Junior Energiecoach, allemaal een prachtige blauwe trui. Goed gedaan, Nick! Het is een mooi en nuttig project geweest. De Wilster sloot het project al  op 13 februari af met een aantal heel leuke en verschillende presentaties.

Opgewekt 2020 in

31 december 2019

Het bestuur wenst u een energiek en opgewekt 2020 toe

De Zonnevanger, ons zonnepanelenproject op het dak van Pompsterweg 4, heeft ruim 38,5 MWh opgewekt.  Dat is genoeg om gedurende een jaar tien (gemiddelde) huishoudens van stroom te voorzien. De participanten , die zonnepanelen op het dak hebben liggen, krijgen via hun energiemaatschappij de energiebelasting terug. Wilt u ook een opgewekt en energierijk 2020, neem dan contact met het bestuur op.

Deelmobiliteit

15 november 2019

Alle energiecoöperaties van de gemeente, dorpscoöperaties en verenigingen dorpsbelangen werken met de gemeente Loppersum samen om elektrisch deelvervoer in alle dorpen te realiseren. Uit al deze clubs  is een kernteam gevormd, dat over de invulling van dit project input levert. Middelstum heeft twee vertegenwoordigers in dit team, één namens Middelstroom en Middelsoam, één namens de Stichting Dorpsbelangen. Er is 2 miljoen vanuit de NPG-gelden beschikbaar gesteld voor dit project. Daarmee kunnen per dorp auto’s worden aangeschaft, laadpalen, onderhoudscontracten en apps. Een eerder uitgevoerde enquète op dit gebied gaf aan dat er belangstelling is vanuit onze dorpen. Laat ons nu weten of u echt  een elektrische deelauto zou willen gaan gebruiken via een mail naar [email protected]  Binnenkort komt ermeer informatie geven over hoe dit project in ons cluster (Toornwerd, Westerwijtwerd, Middelstum en Huizinge) vorm gaat krijgen en over  de kostenkant voor de gebruiker, de kosten van de app, abonnement en prijs per kilometer

Openingsfeest

12 april 2019

Vanmiddag is onder grote belangstelling het eerste opwekproject van onze energiecoöperatie “aangezet”.

De prijswinnaars van de scholenwedstrijd staken met vereende krachten de stekker in het grote stopcontact, dat vastgehouden werd door de eigenaren van de voormalige timmerfabriek van Perdok, Bert Kwint en Andrea Smit. Tweehonderdenvijfentwintig zonnepanelen, eigendom van twintig leden van Middelstroom wekken nu dagelijks stroom op, die wordt afgenomen door energiemaatschappij EnergieVanOns. Het eerste postcoderoosproject is een feit. Na afloop van de toespraken, de prijsuitreiking en de officiële opening werd er door de leden en genodigden nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Op het dak is nog ruimte genoeg, dus  je kunt je alweer aanmelden voor het tweede project.

Opening

4 april 2019

Opening Opwekproject 1

Pompsterweg 4

Vrijdag 12 april vanaf 15.30 uur

ca 16.00 uur  Prijsuitreiking scholenwedstrijd

16.15 uur        Openingshandeling

borrel na ( graag opgave deelname)

Zonnepanelen leggen

25 februari 2019

Vandaag is Jansen begonnen met het leggen van de zonnepanelen!

De meterkast en de bekabeling zijn al helemaal op orde. En, niet onbelangrijk, de zon schijnt.

Het opwekken van Middelstummer energie kan bijna beginnen.

 

Het eerste begin is er!

9 februari 2019

Afgelopen vrijdag is de nieuwe meterkast geplaatst om de komst van de zonnepanelen mogelijk te maken.

Als het weer het toelaat gaat Jansen komende weken het dak op om de panelen te leggen. Het kan nu niet lang meer duren of we kunnen openen.

Houd het nieuws in de gaten.

Het eerste opwekproject gaat door!!!!

21 december 2018

Alle energiecertificaten uit het eerste opwekproject van Middelstroom zijn verkocht! Zo’n 20 leden hebben samen 186 energiedelen gekocht. Dat betekent dat nu de opdracht aan installatiebedrijf Jansen verleend kan worden en de realisatie echt van start gaat. Gelukkig is er al veel voorbereid, en is het vooral wachten op de planning van Enexis, voor de aansluiting op het net.

Op 19 december is door het bestuur en Dhr. B. Kwint onder toeziend oog van de notaris de Akte van het Recht van Opstal getekend. Het is belangrijk om goed te regelen dat de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen is maar het dak van de eigenaar van het pand is.

Opwekproject 1

23 oktober 2018

Het is zover!  De ledenvergadering heeft afgelopen woensdag 17 oktober unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur voor het eerste opwekproject.  Op het dak van Pompsterweg 4 worden 225 zonnepanelen gelegd. Leden kunnen nu door middel van een getekende Ledenovereenkomst (zie pagina initiatieven) aangeven hoeveel energiecertificaten van 250 kWh zij willen aanschaffen. Bent u nog geen lid, maar wilt u graag meedoen?  Word dan snel lid. Want op=op.

De termijn voor inschrijven sluit op 15 november.

 

Vooraankonding Algemene Ledenvergadering

25 september 2018

Op woensdag 17 oktober is er voor de leden van Middelstroom een Algemene ledenvergadering gepland. De vergadering vindt plaats in de bovenzaal van herberg De Valk. Inloop vanaf 19.30 en aanvang om 20.00 uur. Op deze ALV zal het eerste opwekproject aan de leden worden gepresenteerd. De informatie is gebundeld in een handige prospectus, die digitaal ter beschikking wordt gesteld aan de leden.

Op 27 juni werd door het bestuur en de heer B. Kwint, eigenaar van bedrijfspand Pompsterweg 4, een intentieovereenkomst getekend voor de aanleg van een zonnedak. De businesscase is uitgewerkt; er is financiering aangevraagd en inmiddels toegekend door Stichting Fonds Nieuwe Doen. Het bestuur heeft offertes aangevraagd voor de aanschaf van panelen en uit het aanbod een keuze gemaakt. Aan de leden zal op deze avond gevraagd worden in te stemmen met het project, zoals dat nu voorligt. Bovendien kunnen de leden nu definitief gaan intekenen voor het door hen gewenste aantal energiedelen. Als u graag mee wilt doen maar nog geen lid bent, kunt u zich alsnog aanmelden. De avond is uitsluitend toegankelijk voor leden ( dat zijn degenen die ingeschreven staan en contributie betaald hebben)

Zonnedak Middelstroom in zicht!

27 juni 2018

 

Op 26 juni 2018 heeft het bestuur van Energiecoöperatie Middelstroom een intentieovereenkomst getekend met de heer B. Kwint, eigenaar van het bedrijfspand aan Pompsterweg 4 om te komen tot een zonnedak.

Middelstroom heeft hiermee een belangrijke stap gezet naar het opwekken van duurzame energie voor het dorp en omstreken.  Het bestuur is erg blij met de medewerking van de heer Kwint, waardoor  nu overgegaan kan worden tot realisatie van het zonnedak.

De volgende stap is dat de leden van de coöperatie nu hun gewenste energiedelen kunnen gaan kopen. Daartoe vraagt het bestuur offertes op en brengt ze verdere kosten in kaart. Het uiteindelijke voorstel voor de leden wordt gepresenteerd op de Algemene Leden Vergadering van Middelstroom, zo spoedig mogelijk na de zomervakantie.

29 mei 2018

Op de streekmarkt van 26 mei op Ewsum stond Middelstroom met een kraam. Doel was de energiecoöperatie meer bekendheid te geven en ook om leden te werven. In de eerste plaats werkte het weer uitstekend mee.Er waren er niet alleen vanwege de brocante, maar ook door de helikoptervlucht boven Middelstum veel meer mensen dan gewoonlijk op de markt. Het was een super geslaagde dag, waarbij we als bestuur met heel veel mensen in gesprek zijn geweest. De komende tijd zal leren hoeveel leden dit heeft opgeleverd, maar we hebben goede hoop. Houd de website de komende tijd in de gaten voor nieuws!

 

Warmtefoto’s

7 februari 2018

Er hebben zich in december vorig jaar een aantal leden gemeld voor het laten maken van een warmtefoto. Inmiddels zijn er een aantal gemaakt. Het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten is nu zeer geschikt om te laten zien, waar warmte “ontsnapt”. In het kader van energiebesparing kan zo’n foto als handleiding dienen voor eventuele maatregelen.

Overigens is het bestuur achter de schermen druk met het realiseren van een zonnedak. We vorderen, maar er is op dit moment nog geen resultaat te melden. Zo gauw dat wel het geval is, wordt een ledenvergadering belegd.

Informatieavond 22 november “Van het gas af”

23 november 2017

Gisterenavond hield Middelstroom een goed bezochte informatieavond over het thema”wat moet er allemaal gebeuren in en om huis om zonder gas te functioneren”. Henk Slomp, docent alfa-college en installateur van nieuwe systemen gaf een zeer boeiende presentatie met veel interactie uit de zaal over infrarood panelen, zonnecollectoren, warmtepompen of lucht warmtepompen, accu-opslag en wat er allemaal nog meer mogelijk is. Daarna was er nog kort een uitleg over de stand van zaken bij de zoektocht naar een geschikt dak voor de gewenste zonnepanelen; en de gesprekken met de gemeente over vergunningverlening aan de coöperatie om kleine windmolens te plaatsen op het erf van een boer. In beide zaken vordert het bestuur, hoewel langzamer dan gewenst. Dat is even niet anders.

Er werd nog enthousiast nagepraat met Henk Slomp en met het bestuur.

Informatieavond 22 november in Herberg de Valk

6 november 2017

A.s  woensdag 22 november is er een informatieavond in Herberg de Valk.  Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Voor leden en geïnteresseerden. Het bestuur geeft een toelichting op de stand van zaken en er is ruim de gelegenheid voor persoonlijke vragen.  Ook huurders zijn welkom, aangezien ook zij via Middelstroom kunnen  hun eigen  benodigde energie kunnen opwekken.  Na de pauze zal er aandacht zijn voor het thema ‘Gasloos wonen en Energiebesparing’.

De komende winterperiode willen we onze toezegging om warmtefoto’s te maken van huizen van de leden waarmaken. Zo kunt u zien waar uw huis de meeste warmte lekt, soms op onverwachte plaatsen. Voor de versterkingsoperatie kan dit ook nuttige informatie opleveren.  Aanmelden via een mail naar de secretaris [email protected]

Middelstroom is op dit moment in gesprek met de gemeente Loppersum over de plaatsing van kleine windmolens. Het beleid biedt geen mogelijkheid voor een coöperatie om windmolens te plaatsen op het terrein van een boer/bedrijf. Andere coöperaties in de gemeente lopen ook tegen dit beleid aan en we gaan nu samen met gemeente en GrEK om de tafel om het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen. We lopen nu echt vertraging op bij de uitvoer van de plannen van Middelstroom. Wij zeggen: Kop d’r veur. Deur broezen.

Dak gezocht

15 september 2017

 

Het beoogde dak voor het eerste project bij de familie Thybaut blijkt na een bouwkundige inspectie niet sterk genoeg om een grote hoeveelheid zonnepanelen te dragen. Aanpassing van het dak zou teveel kosten met zich meebrengen. De locatie blijft wel geschikt voor het plaatsen van kleine windmolens. Daarover zijn we in overleg met de gemeente, zodat dit mogelijk gemaakt kan worden binnen het bestemmingsplan.
We gaan nu als bestuur op zoek naar een ander geschikt dak in onze postcoderoos! Er hebben zich al een aantal “daken” gemeld, maar misschien hebt u nog een idee? Voorwaarden zijn: sterk dak met een helling, gunstige ligging ten opzichte van de zon, ruimte voor minstens 300 zonnepanelen, liefst zonder asbest en met een enthousiaste eigenaar die afspraken wil maken met onze coöperatie!
U kunt het melden via onze secretaris [email protected]middelstroom.nl

Ruimte in het eerste opwekproject

18 juli 2017

De leden van Middelstroom hebben op de Algemene LedenVergadering (ALV) van 5 juli het bestuur toestemming gegeven om een eerste opwekproject uit te werken. Dit project bestaat uit een combinatie van zon- en windenergie, op de locatie van de familie Thybaut.   Als de leden intekenen voor voldoende energiedelen dan is de prijs per energiedeel ongeveer €100,=. Een aantal leden hebben inmiddels ingetekend, maar er is nog ruimte in het project. Leden die nog niet gereageerd hebben, kunnen dit zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaris.  Vertel iemand uit je omgeving over dit ongelofelijke goede plan en help dit eerste project mogelijk te maken.

Lidmaatschap Noordelijk Lokaal Duurzaam

9 juni 2017

De aansluiting van Middelstroom bij energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) is deze week een feit geworden.
U kunt gebruik maken van de link https://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/middelstroom om een kijkje te nemen op ons hoekje van hun site. Of klik op “buurt” en dan op het energietekentje van Middelstum. Dan komt u er ook.
Vanaf nu krijgt Middelstroom voor elke klant van NLD, die ook lid is van onze coöperatie jaarlijks maximaal €75,=.

Vijftig leden!!!

29 mei 2017

Middelstroom heeft dus al vijftig leden. Dat is mooi. Wil je ook mee beslissen hoe de coöperatie verder vorm krijgt, doe dan mee en word lid.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV). Als het mee zit vindt deze nog voor de zomervakantie plaats.
Leden worden persoonlijk uitgenodigd. Alleen leden, die €10,= betaald hebben, hebben stemrecht.

Informatieavond geslaagd

3 mei 2017

Dinsdag 2 mei jl. was het zover. De eerste informatieavond van onze coöperatie, in Herberg in de Valk. Het was een druk bezochte avond, er moesten stoelen bij.

Nadat Nienke Homan, gedeputeerde van Provinciale Staten, Middelstroom als 10e provinciale initiatief, een cheque overhandigd had voor de startsubsidie, was het woord aan Martin van de Kooi namens het Groninger Energie Kollektief (GrEK) en de coöperatieve energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Hij sprak over de noodzaak van de overstap naar duurzame energie in plaats van gas en kolen en het voordeel van energiecoöperaties.

Pieter Schollema, voorzitter van Middelstroom, vertelde over het ontstaan van Middelstroom, de verschillende doelen die de coöperatie heeft. De eerste actie zal een opwekproject worden in het buitengebied, waar een combinatie van zonnepanelen op een dak en kleine windmolens mogelijk is. Maar, benadrukte hij, niet het bestuur beslist hoe een project er uit gaat zien, niet een of andere instantie, maar de leden. Wie graag mee wil beslissen over hoe we als dorp duurzamer kunnen worden, welke projecten geschikt zijn etc., die moet lid worden. De Algemenen Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen een coöperatie.

De geplande pauze ging naadloos over in persoonlijke gesprekken, waarin de bestuursleden aan toekomstige leden zo veel mogelijk informatie verschaften. Bij het tafeltje waar men zich aan kon melden als lid was het gezellig druk.

Middelstroom van start

25 april 2017

Dinsdag 2 mei a.s.  trapt energiecoöperatie Middelstroom af met een informatie- en ledenwerfavond in Herberg De Valk . De avond begint om 20.00 uur met koffie en een welkom. Daarna zal de gedeputeerde van Provinciale Staten voor o.a  Energietransitie mevrouw N. Homan een cheque overhandigen aan de energiecoöperatie als  startsubsidie.

De energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) en het Groninger Energie Kollektief (GrEK) zijn ook aanwezig om informatie te verstrekken. En er is de mogelijkheid om meteen lid te worden van Middelstroom. De coöperatie van en voor Middelstum en omstreken  hoopt op een grote opkomst.