Afsluiting Scholenproject Energie en Duurzaamheid

9 maart 2020

Afgelopen vrijdag was de eindpresentatie van het Energie- en Duurzaamheidsproject op de Wicher Zitsema. Middelstroom was daarbij aanwezig en zag veel enthousiasme bij de leerlingen. Nick Riedstra uit groep 5/6 en zijn ouders wonnen een prijs bij het meedoen aan Junior Energiecoach, allemaal een prachtige blauwe trui. Goed gedaan, Nick! Het is een mooi en nuttig project geweest. De Wilster sloot het project al  op 13 februari af met een aantal heel leuke en verschillende presentaties.

Opgewekt 2020 in

31 december 2019

Het bestuur wenst u een energiek en opgewekt 2020 toe

De Zonnevanger, ons zonnepanelenproject op het dak van Pompsterweg 4, heeft ruim 38,5 MWh opgewekt.  Dat is genoeg om gedurende een jaar tien (gemiddelde) huishoudens van stroom te voorzien. De participanten , die zonnepanelen op het dak hebben liggen, krijgen via hun energiemaatschappij de energiebelasting terug. Wilt u ook een opgewekt en energierijk 2020, neem dan contact met het bestuur op.

Deelmobiliteit

15 november 2019

Alle energiecoöperaties van de gemeente, dorpscoöperaties en verenigingen dorpsbelangen werken met de gemeente Loppersum samen om elektrisch deelvervoer in alle dorpen te realiseren. Uit al deze clubs  is een kernteam gevormd, dat over de invulling van dit project input levert. Middelstum heeft twee vertegenwoordigers in dit team, één namens Middelstroom en Middelsoam, één namens de Stichting Dorpsbelangen. Er is 2 miljoen vanuit de NPG-gelden beschikbaar gesteld voor dit project. Daarmee kunnen per dorp auto’s worden aangeschaft, laadpalen, onderhoudscontracten en apps. Een eerder uitgevoerde enquète op dit gebied gaf aan dat er belangstelling is vanuit onze dorpen. Laat ons nu weten of u echt  een elektrische deelauto zou willen gaan gebruiken via een mail naar [email protected]  Binnenkort komt ermeer informatie geven over hoe dit project in ons cluster (Toornwerd, Westerwijtwerd, Middelstum en Huizinge) vorm gaat krijgen en over  de kostenkant voor de gebruiker, de kosten van de app, abonnement en prijs per kilometer

Openingsfeest

12 april 2019

Vanmiddag is onder grote belangstelling het eerste opwekproject van onze energiecoöperatie “aangezet”.

De prijswinnaars van de scholenwedstrijd staken met vereende krachten de stekker in het grote stopcontact, dat vastgehouden werd door de eigenaren van de voormalige timmerfabriek van Perdok, Bert Kwint en Andrea Smit. Tweehonderdenvijfentwintig zonnepanelen, eigendom van twintig leden van Middelstroom wekken nu dagelijks stroom op, die wordt afgenomen door energiemaatschappij EnergieVanOns. Het eerste postcoderoosproject is een feit. Na afloop van de toespraken, de prijsuitreiking en de officiële opening werd er door de leden en genodigden nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Op het dak is nog ruimte genoeg, dus  je kunt je alweer aanmelden voor het tweede project.

Opening

4 april 2019

Opening Opwekproject 1

Pompsterweg 4

Vrijdag 12 april vanaf 15.30 uur

ca 16.00 uur  Prijsuitreiking scholenwedstrijd

16.15 uur        Openingshandeling

borrel na ( graag opgave deelname)

Zonnepanelen leggen

25 februari 2019

Vandaag is Jansen begonnen met het leggen van de zonnepanelen!

De meterkast en de bekabeling zijn al helemaal op orde. En, niet onbelangrijk, de zon schijnt.

Het opwekken van Middelstummer energie kan bijna beginnen.

 

Het eerste begin is er!

9 februari 2019

Afgelopen vrijdag is de nieuwe meterkast geplaatst om de komst van de zonnepanelen mogelijk te maken.

Als het weer het toelaat gaat Jansen komende weken het dak op om de panelen te leggen. Het kan nu niet lang meer duren of we kunnen openen.

Houd het nieuws in de gaten.

Het eerste opwekproject gaat door!!!!

21 december 2018

Alle energiecertificaten uit het eerste opwekproject van Middelstroom zijn verkocht! Zo’n 20 leden hebben samen 186 energiedelen gekocht. Dat betekent dat nu de opdracht aan installatiebedrijf Jansen verleend kan worden en de realisatie echt van start gaat. Gelukkig is er al veel voorbereid, en is het vooral wachten op de planning van Enexis, voor de aansluiting op het net.

Op 19 december is door het bestuur en Dhr. B. Kwint onder toeziend oog van de notaris de Akte van het Recht van Opstal getekend. Het is belangrijk om goed te regelen dat de coöperatie eigenaar van de zonnepanelen is maar het dak van de eigenaar van het pand is.

Opwekproject 1

23 oktober 2018

Het is zover!  De ledenvergadering heeft afgelopen woensdag 17 oktober unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur voor het eerste opwekproject.  Op het dak van Pompsterweg 4 worden 225 zonnepanelen gelegd. Leden kunnen nu door middel van een getekende Ledenovereenkomst (zie pagina initiatieven) aangeven hoeveel energiecertificaten van 250 kWh zij willen aanschaffen. Bent u nog geen lid, maar wilt u graag meedoen?  Word dan snel lid. Want op=op.

De termijn voor inschrijven sluit op 15 november.

 

Vooraankonding Algemene Ledenvergadering

25 september 2018

Op woensdag 17 oktober is er voor de leden van Middelstroom een Algemene ledenvergadering gepland. De vergadering vindt plaats in de bovenzaal van herberg De Valk. Inloop vanaf 19.30 en aanvang om 20.00 uur. Op deze ALV zal het eerste opwekproject aan de leden worden gepresenteerd. De informatie is gebundeld in een handige prospectus, die digitaal ter beschikking wordt gesteld aan de leden.

Op 27 juni werd door het bestuur en de heer B. Kwint, eigenaar van bedrijfspand Pompsterweg 4, een intentieovereenkomst getekend voor de aanleg van een zonnedak. De businesscase is uitgewerkt; er is financiering aangevraagd en inmiddels toegekend door Stichting Fonds Nieuwe Doen. Het bestuur heeft offertes aangevraagd voor de aanschaf van panelen en uit het aanbod een keuze gemaakt. Aan de leden zal op deze avond gevraagd worden in te stemmen met het project, zoals dat nu voorligt. Bovendien kunnen de leden nu definitief gaan intekenen voor het door hen gewenste aantal energiedelen. Als u graag mee wilt doen maar nog geen lid bent, kunt u zich alsnog aanmelden. De avond is uitsluitend toegankelijk voor leden ( dat zijn degenen die ingeschreven staan en contributie betaald hebben)

Zonnedak Middelstroom in zicht!

27 juni 2018

 

Op 26 juni 2018 heeft het bestuur van Energiecoöperatie Middelstroom een intentieovereenkomst getekend met de heer B. Kwint, eigenaar van het bedrijfspand aan Pompsterweg 4 om te komen tot een zonnedak.

Middelstroom heeft hiermee een belangrijke stap gezet naar het opwekken van duurzame energie voor het dorp en omstreken.  Het bestuur is erg blij met de medewerking van de heer Kwint, waardoor  nu overgegaan kan worden tot realisatie van het zonnedak.

De volgende stap is dat de leden van de coöperatie nu hun gewenste energiedelen kunnen gaan kopen. Daartoe vraagt het bestuur offertes op en brengt ze verdere kosten in kaart. Het uiteindelijke voorstel voor de leden wordt gepresenteerd op de Algemene Leden Vergadering van Middelstroom, zo spoedig mogelijk na de zomervakantie.

29 mei 2018

Op de streekmarkt van 26 mei op Ewsum stond Middelstroom met een kraam. Doel was de energiecoöperatie meer bekendheid te geven en ook om leden te werven. In de eerste plaats werkte het weer uitstekend mee.Er waren er niet alleen vanwege de brocante, maar ook door de helikoptervlucht boven Middelstum veel meer mensen dan gewoonlijk op de markt. Het was een super geslaagde dag, waarbij we als bestuur met heel veel mensen in gesprek zijn geweest. De komende tijd zal leren hoeveel leden dit heeft opgeleverd, maar we hebben goede hoop. Houd de website de komende tijd in de gaten voor nieuws!

 

Warmtefoto’s

7 februari 2018

Er hebben zich in december vorig jaar een aantal leden gemeld voor het laten maken van een warmtefoto. Inmiddels zijn er een aantal gemaakt. Het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten is nu zeer geschikt om te laten zien, waar warmte “ontsnapt”. In het kader van energiebesparing kan zo’n foto als handleiding dienen voor eventuele maatregelen.

Overigens is het bestuur achter de schermen druk met het realiseren van een zonnedak. We vorderen, maar er is op dit moment nog geen resultaat te melden. Zo gauw dat wel het geval is, wordt een ledenvergadering belegd.

Informatieavond 22 november “Van het gas af”

23 november 2017

Gisterenavond hield Middelstroom een goed bezochte informatieavond over het thema”wat moet er allemaal gebeuren in en om huis om zonder gas te functioneren”. Henk Slomp, docent alfa-college en installateur van nieuwe systemen gaf een zeer boeiende presentatie met veel interactie uit de zaal over infrarood panelen, zonnecollectoren, warmtepompen of lucht warmtepompen, accu-opslag en wat er allemaal nog meer mogelijk is. Daarna was er nog kort een uitleg over de stand van zaken bij de zoektocht naar een geschikt dak voor de gewenste zonnepanelen; en de gesprekken met de gemeente over vergunningverlening aan de coöperatie om kleine windmolens te plaatsen op het erf van een boer. In beide zaken vordert het bestuur, hoewel langzamer dan gewenst. Dat is even niet anders.

Er werd nog enthousiast nagepraat met Henk Slomp en met het bestuur.

Informatieavond 22 november in Herberg de Valk

6 november 2017

A.s  woensdag 22 november is er een informatieavond in Herberg de Valk.  Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Voor leden en geïnteresseerden. Het bestuur geeft een toelichting op de stand van zaken en er is ruim de gelegenheid voor persoonlijke vragen.  Ook huurders zijn welkom, aangezien ook zij via Middelstroom kunnen  hun eigen  benodigde energie kunnen opwekken.  Na de pauze zal er aandacht zijn voor het thema ‘Gasloos wonen en Energiebesparing’.

De komende winterperiode willen we onze toezegging om warmtefoto’s te maken van huizen van de leden waarmaken. Zo kunt u zien waar uw huis de meeste warmte lekt, soms op onverwachte plaatsen. Voor de versterkingsoperatie kan dit ook nuttige informatie opleveren.  Aanmelden via een mail naar de secretaris [email protected]

Middelstroom is op dit moment in gesprek met de gemeente Loppersum over de plaatsing van kleine windmolens. Het beleid biedt geen mogelijkheid voor een coöperatie om windmolens te plaatsen op het terrein van een boer/bedrijf. Andere coöperaties in de gemeente lopen ook tegen dit beleid aan en we gaan nu samen met gemeente en GrEK om de tafel om het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen. We lopen nu echt vertraging op bij de uitvoer van de plannen van Middelstroom. Wij zeggen: Kop d’r veur. Deur broezen.

Dak gezocht

15 september 2017

 

Het beoogde dak voor het eerste project bij de familie Thybaut blijkt na een bouwkundige inspectie niet sterk genoeg om een grote hoeveelheid zonnepanelen te dragen. Aanpassing van het dak zou teveel kosten met zich meebrengen. De locatie blijft wel geschikt voor het plaatsen van kleine windmolens. Daarover zijn we in overleg met de gemeente, zodat dit mogelijk gemaakt kan worden binnen het bestemmingsplan.
We gaan nu als bestuur op zoek naar een ander geschikt dak in onze postcoderoos! Er hebben zich al een aantal “daken” gemeld, maar misschien hebt u nog een idee? Voorwaarden zijn: sterk dak met een helling, gunstige ligging ten opzichte van de zon, ruimte voor minstens 300 zonnepanelen, liefst zonder asbest en met een enthousiaste eigenaar die afspraken wil maken met onze coöperatie!
U kunt het melden via onze secretaris [email protected]middelstroom.nl

Ruimte in het eerste opwekproject

18 juli 2017

De leden van Middelstroom hebben op de Algemene LedenVergadering (ALV) van 5 juli het bestuur toestemming gegeven om een eerste opwekproject uit te werken. Dit project bestaat uit een combinatie van zon- en windenergie, op de locatie van de familie Thybaut.   Als de leden intekenen voor voldoende energiedelen dan is de prijs per energiedeel ongeveer €100,=. Een aantal leden hebben inmiddels ingetekend, maar er is nog ruimte in het project. Leden die nog niet gereageerd hebben, kunnen dit zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaris.  Vertel iemand uit je omgeving over dit ongelofelijke goede plan en help dit eerste project mogelijk te maken.

Lidmaatschap Noordelijk Lokaal Duurzaam

9 juni 2017

De aansluiting van Middelstroom bij energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) is deze week een feit geworden.
U kunt gebruik maken van de link https://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/middelstroom om een kijkje te nemen op ons hoekje van hun site. Of klik op “buurt” en dan op het energietekentje van Middelstum. Dan komt u er ook.
Vanaf nu krijgt Middelstroom voor elke klant van NLD, die ook lid is van onze coöperatie jaarlijks maximaal €75,=.

Vijftig leden!!!

29 mei 2017

Middelstroom heeft dus al vijftig leden. Dat is mooi. Wil je ook mee beslissen hoe de coöperatie verder vorm krijgt, doe dan mee en word lid.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV). Als het mee zit vindt deze nog voor de zomervakantie plaats.
Leden worden persoonlijk uitgenodigd. Alleen leden, die €10,= betaald hebben, hebben stemrecht.

Informatieavond geslaagd

3 mei 2017

Dinsdag 2 mei jl. was het zover. De eerste informatieavond van onze coöperatie, in Herberg in de Valk. Het was een druk bezochte avond, er moesten stoelen bij.

Nadat Nienke Homan, gedeputeerde van Provinciale Staten, Middelstroom als 10e provinciale initiatief, een cheque overhandigd had voor de startsubsidie, was het woord aan Martin van de Kooi namens het Groninger Energie Kollektief (GrEK) en de coöperatieve energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Hij sprak over de noodzaak van de overstap naar duurzame energie in plaats van gas en kolen en het voordeel van energiecoöperaties.

Pieter Schollema, voorzitter van Middelstroom, vertelde over het ontstaan van Middelstroom, de verschillende doelen die de coöperatie heeft. De eerste actie zal een opwekproject worden in het buitengebied, waar een combinatie van zonnepanelen op een dak en kleine windmolens mogelijk is. Maar, benadrukte hij, niet het bestuur beslist hoe een project er uit gaat zien, niet een of andere instantie, maar de leden. Wie graag mee wil beslissen over hoe we als dorp duurzamer kunnen worden, welke projecten geschikt zijn etc., die moet lid worden. De Algemenen Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen een coöperatie.

De geplande pauze ging naadloos over in persoonlijke gesprekken, waarin de bestuursleden aan toekomstige leden zo veel mogelijk informatie verschaften. Bij het tafeltje waar men zich aan kon melden als lid was het gezellig druk.

Middelstroom van start

25 april 2017

Dinsdag 2 mei a.s.  trapt energiecoöperatie Middelstroom af met een informatie- en ledenwerfavond in Herberg De Valk . De avond begint om 20.00 uur met koffie en een welkom. Daarna zal de gedeputeerde van Provinciale Staten voor o.a  Energietransitie mevrouw N. Homan een cheque overhandigen aan de energiecoöperatie als  startsubsidie.

De energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) en het Groninger Energie Kollektief (GrEK) zijn ook aanwezig om informatie te verstrekken. En er is de mogelijkheid om meteen lid te worden van Middelstroom. De coöperatie van en voor Middelstum en omstreken  hoopt op een grote opkomst.